Για μια έκδοση pdf, κάντε κλικ εδώ.

4 του Οκτώβρη του 2016

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο NeMo (http://nemo‐emobility.eu), το οποίο εγκαινιάζει σήμερα τις δραστηριότητες του με την πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza της Αθήνας, στοχεύει στην ευρύτατη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων, παρέχοντας λύσεις σε βασικά προβλήματα που συνδέονται σήμερα με τη χρήση των οχημάτων αυτών.

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, τόσο των επιβατικών όσο και των επαγγελματικών οχημάτων τα τελευταία χρόνια, τα ηλεκτρικά οχήματα δεν έχουν την αναμενόμενη απήχηση στο κοινό. Βασικοί παράγοντες που αποθαρρύνουν τους οδηγούς αλλά και τους διαχειριστές στόλων, από το να προτιμήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα, είναι το περιορισμένο δίκτυο σταθμών φόρτισης, η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των σταθμών, καθώς και η έλλειψη υποστηρικτικών συστημάτων και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα αυτών που σχετίζονται με την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος για την φόρτιση των οχημάτων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Το τριετούς διάρκειας έργο NeMo: «Hyper Network for electro‐Mobility», τις εργασίες του οποίου συντονίζει η Ερευνητική Ομάδα I‐SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών‐ΕΠΙΣΕΥ/ ΕΜΠ, αντιμετωπίζει άμεσα τα παραπάνω θέματα και υποστηρίζει τις πολιτικές, Ευρωπαϊκές και εθνικές, υπέρ της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Συγκεκριμένα, το έργο ΝeMo, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020, και υλοποιείται από μια κοινοπραξία 19 εταίρων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύει στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Υπέρ‐Δικτύου λογισμικού, μοντέλων και υπηρεσιών, το οποίο αναμένεται να διασφαλίσει την αδιάκοπη και απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Για τη δημιουργία του Υπέρ‐Δικτύου αυτού το έργο θα βασιστεί σε:

  • Ένα κοινώς αποδεκτό ψηφιακό μοντέλο για την περιγραφή όλων των αντικειμένων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.
  • Διεπαφές για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα.
  • Ένα κεντρικό σύστημα εργαλείων για την ανάπτυξη και παροχή διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.
  • Ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο e‐Roaming που θα διευκολύνει τα διακρατικά ταξίδια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Με τη χρήση του Ψηφιακού Υπέρ‐Δικτύου, οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της ηλεκτροκίνησης θα είναι σε θέση να αλληλοεπιδρούν απρόσκοπτα, με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Ως εμπλεκόμενοι εννοούνται οι:

  • Φυσικές μονάδες, όπως σταθμοί φόρτισης, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικά
    οχήματα.
  • Ψηφιακές οντότητες, όπως διαχειριστές σταθμών φόρτισης, σχετικοί δημόσιοι φορείς,
    διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και πάροχοι υπηρεσιών.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), εκτός από τις τεχνικές εργασίες που θα υλοποιήσει στo πλαίσιo του έργου, είναι ο συντονιστής και τεχνικός διαχειριστής. Είναι παράλληλα υπεύθυνο για τις δράσεις διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου στην ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, την σχετική βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών με εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, οργανισμούς και fora, που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NeMo αλλά και τον ρόλο του ΕΠΙΣΕΥ σε αυτό, παρακαλώ απευθυνθείτε στον Δρ. Άγγελο Αμδίτη (a.amditis@iccs.gr), Διευθυντή Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ και Συντονιστή του έργου ΝeMo.

Στοιχεία Έργου:

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2016 – 31 Σεπτεμβρίου 2019
Χρηματοδότηση: €7.8 εκατ.
 Συντονιστής: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών &
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) ‐ http://i‐sense.iccs.gr/
Κοινοπραξία: 1. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών
Systems ‐ ΕΠΙΣΕΥ, Ελλάδα
2. Ajuntament de Barcelona (City of Barcelona)‐ BCN, Ισπανία
3. Broadbit Energy Technologies, Σλοβακία
4. Centro Ricerche FIAT ‐ CRF, Ιταλία
5. ERTICO – ITS Europe, Βέλγιο
6. fka ‐ Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen, Γερμανία
7. GIREVE, Γαλλία
8. HUBJECT, Γερμανία
9. IBM Deutschland, Γερμανία
10. Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa ‐ ICOOR, Ιταλία
11. IDIADA Automotive Technology, Ισπανία
12. IREN, Ιταλία
13. Renault, Γαλλία
14. SingularLogic, Ελλάδα
15. Technische Universität Berlin ‐ TUB, Γερμανία
16. Tecnositaf, Ιταλία
17. TOMTOM Development, Γερμανία
18. Verbund Solutions, Αυστρία
19. Mosaic Factor, Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://nemo-emobility.eu/
Βρείτε μας στο LinkedIn:  https://www.linkedin.com/groups/12012387